Vatten

Vatten av högsta kvalité i alla våra flaskor!

Det finns vatten och det finns vatten! Flaskorna från Add Value tappas med antingen ett naturligt mineralvatten eller ett svenskt källvatten. Inget bordsvatten eller "kranvatten" i våra flaskor. Alla flaskor som vi levererar har också kundunika etiketter - det är vår grej!

Livsmedelsverket har tre olika klassificeringar på vatten:

#1 Naturligt mineralvatten - ja, detta levererar Add Value!

#2 Källvatten - ja, detta levererar Add Value!

#3 Bordsvatten - nej, detta levererar Add Value inte

Naturligt mineralvatten är den högsta klassificeringen på vatten - du får det i flaskorna:

Vital, Junior, Flexi, Unik, Rapid, vatten i glasflaska och i flaskan Exklusiv.

Endast kolsyra får adderas till ett naturligt mineralvatten. När man smaksätter ett vatten får man inte längre kalla det för "naturligt".

 

Svenskt källvatten får ni i flaskorna:

Mini och Clear

Dessa båda flaskor tappas i Sverige och kommer från en artesisk källa i Mellansverige. 

 

pH-värdet i vattnet

Vårt stilla vatten (Vital och Junior) håller 7 i pH-värde och vi har även stilla vatten med 8,2 i pH-värde (Clear och Mini).

Detta är värden som rekommenderas på just stilla mineralvatten.

Kontakta oss