Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Add Value värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. 

Policyn avser:
Add Value Sweden AB
Bronsyxegatan 11
213 75 Malmö
Orgnr: 556608-0841

Dataskyddsombud: Katharina Norborg

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta henne på info@addvalue.org

Bakgrund 

För att kunna erbjuda dig våra produkter och ge dig nödvändig information erbjuder vi dig möjligheten att:

1 Ta del av våra nyhetsbrev

2. Kunna skicka in ett formulär med dina specifika frågor eller beställning

Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vår hemsida används som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ditt besök på vår hemsida lagrar vi inga ytterligare uppgifter kring din personliga identitet.  
Sekretesspolicyn förklarar följande:
 Vilken information vi samlar in och varför.
• Hur vi använder informationen ifråga.
• Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Personuppgifter för att återkoppla

Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra tjänster.

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 
 

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera dock att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox

Lagring & Hantering

Add Value hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av City Networks AB i Karlskrona.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)

Informationssäkerhet 

Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
 Vi krypterar vår hemsida med SSL.
• Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
• Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@addvalue.org
Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som Add Value har om dig och verifiera denna information.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan/uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan/uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@addvalue.org

Kontakta oss